Trà Xanh

Hiển thị tất cả 12 kết quả

12 loại trà đa dạng được thu hái từ vùng núi Hà Giang, Tà Xùa, đến Phú Thọ, Thái Nguyên, vào tận Bảo Lộc – Lâm Đồng