Trà Xanh

Lọc

Các bộ lọc đang áp dụng

Hiển thị kết quả duy nhất

12 loại trà đa dạng được thu hái từ vùng núi Hà Giang, Tà Xùa, đến Phú Thọ, Thái Nguyên, vào tận Bảo Lộc – Lâm Đồng