Trà Ngon

6 Cách pha trà phổ biến nhất trên thế giới

Trên thế giới có nhiều phong cách pha trà khác nhau tuỳ theo văn hoá của từng quốc gia.Mọi người thường nghĩ pha trà rất công phu phức tạp, nên cũng hình thành 2 “trường phái”: một là hời hợt vì không thích tìm hiểu. Hai là sa đà vào những phương thức huyền hoặc…